Publisert 08.06.2011

Hornindal kommune brukar Acos Websak som post/sak/arkivsystem. For at dokument skal leggast ut på internett, må det vere produsert eller skanna inn i dette systemet.

Postlista som vi legg ut på internett er  ikkje ei fullstendig oversikt over dokumenta som kjem inn til eller blir sendt ut ifrå Hornindal kommune.

Publisert 06.11.2012

Anne-Mette Høistad er tilsett som flyktningkonsulent i 80 % stilling fom 01.09.2016. 

Ho hadde ansvaret med å førebu mottak av dei 3 fyrste flyktningane til kommunen. 
No er det kome ytterlegare 3 flyktningar til.   Alle desse er menn. 

Kommunestyret har gjort vedtak om å ta imot 10 flyktningar i år og 17 neste år.


Justis- og beredskapsdepartementet si side om invandrings- og flyktningpolitikk.

Publisert 02.10.2017

Gjennom service-kontoret får du kontakt med  kyrkjeverje som har kontortid i kommunehuset Smia.

Kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg Tlf. 57 87 98 34  mobil 970 84 120.
Kontortid måndag og torsdag kl. 09:00 - 14:00

Sokneprest Hege Høibye har  kontor på Smia,  mobil 93 00 14 73 (fri måndag)

Kateket Beate Nes har kontor i Stryn -  mobil 986 54 244 

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 22 88 14 85

Bruk av beredskapstelefonen:
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 15.00 til kl. 09.00 dagen etter, og laurdag, søndag og måndag, helgedag og høgtidsdag frå kl. 09.00 til påfølgande yrkedag kl. 09.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast


Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt. 2 og 3.
På dagtid, 09.00 - 15.00 kan prest nåast gjennom lokalt kyrkjekontor
 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Knappefelt SoknadHonndalsportalenNordfjordkartVaeret
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering