Helsetenester i Hornindal

Kommunen sine helse- og velferdstenester finn du på Hornindal Helsehus og Hornindal Omsorgsenter.
Sosialtenesta er del av NAV-kontoret som er lokalisert i kommunehuset Smia.

Hornindal Omsorgssenter er ope alle kvardagar kl. 08.00 - 15.15 i perioden f.o.m 10. mai t.o.m 3. oktober og kl. 08.00 til 15.45 i perioden f.o.m 4. oktober t.o.m 9. mai.
Tlf 57 87 98 60 alle dagar unnateke fredag.  Her får du svar på spørsmål knytt til helse- og velferdstenestene. Om ønskeleg vert det formidla kontakt med dei forskjellige tenesteområda.

Meir informasjon om helsetenestene finn du på lenkjene under.

Legevakt
Legetenesta
Helsestasjonen
Skulehelsetenesta
Miljøretta helsevern
Svangerskapsomsorg
Psykiatritenesta
Fysioterapitenesta
Kreftkoordinator, kreftomsorg og Lindrande behandling
Syn-/hørselskontakt
Hjelpemiddelkontakt
Frisklivssentralen (PDF, 431 kB)
Demensteam

Publisert av Ragnhild Aarflot Kalland. Ansvarleg R├ądmannen. Sist endra 11.04.2018