Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern er heimla i kommunehelsetenestelova og omfattar dei faktorar i miljøet som til ei kvar tid påverkar helsa vår direkte eller indirekte. M.a. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorar.

Ei rekke forskrifter gjev retningsliner for m.a. drikkevatn og hygieniske tilhøve i bygningar, bustadar, lokale innretningar, verksemder osv. Kommunelegen har ansvaret for smittevern. Kommunen gjer vedtak om aktuelle godkjenningar og har tilsyn med at lovverket blir følgd.

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Mary Espe. Sist endra 11.04.2018