Administrativ organisering

Fotograf: Hornindal kommune
fotograf Hornindal kommune

Hornindal kommune er administrativt organisert etter ein kombinasjon av etats- og avdelingsmodell (sjå "Administrativ organisering").

Kommunen sin sentraladministrasjon held til i Kommunehuset Smia. Der er også Offentleg servicekontor med NAV, Utviklingsetaten og bibliotek.

Kontaktinformasjon for dei tilsette i kommunen kan du finne ved å bruke "Personsøk" .
Kommunen er delt i disse einingane: Rådmannen, Utvikling, Skulen, Barnehagen, Helse,  Pleie og Omsorg. 
Helse- og sosial er organisert i tre likestilte avdelingar: Helse, Pleie-omsorg og Sosial-barnevern.

Offentleg servicekontor er det første du møter når du kjem inn i kommunehuset Smia. Kommunen har i samarbeid med statlege etatar organisert førstelinje-tenestene i servicekontoret.

Elles finn du i 1. etasje sentraladministrasjonen, økonomiavdelinga, NAV og biblioteket. 

Utviklingsetaten har kontorplass i 2. etasje på kommunehuset. Utvikling har ansvar for mellom anna tekniske tenester, landbruk og næring, plan- og byggesak, miljøvern. IKT-tenestene er lagt til sentraladministrasjonen.
Kyrkjekontoret har også kontor i 2.etasje.

Helsesenteret, Omsorgsenteret, Hornindal skule og Hornindal barnehage held til i eigne bygg.

Publisert av Trond Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 13.01.2012
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering