Lov og rett

Norges lover
Norges lover

Her finn du Politivedtekt for Hornindal, og lenker til forskjellege rettsinstansar.

I tabellen er meir informasjon om ulike rettsinstansar, og nettstadsadressene deira som gjer det muleg å ta direkte kontakt.

Ved å nytte lenkja til Lovdata kan du finne fram til alle gyldige lover og forskrifter i Norge.

Lov og rett
InstansarNettadresse
Domstolanewww.domstol.no
Forbrukerrådet Hordaland, Sogn og Fjordanewww.forbrukerportalen.no/
Nordfjord jordskifterettJordskifteretten
Konfliktrådet i Sogn og Fjordanewww.konfliktraadet.no/
Tinglysingwww.tinglysing.no
Publisert av Jarle. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 09.02.2010