Publisert 07.12.2018
Møte

I medhald av kommunelova §§ 44 og 45 ligg formannskapet sitt framlegg til budsjett og skattlegging for 2019, og økonomiplan for 2019 – 2022, ute til ettersyn i servicekontoret på Smia til 10.12.2018 kl. 13:00.

Hornindal kommunestyre skal i samband med budsjetthandsaminga for 2019 ta stilling til satsar for kommunale gebyr m.v. gjeldande frå 01.01.2019.

For meir informasjon sjå vedlagde dokument, eller ta kontakt med kommunen.

Publisert 05.12.2018
trekkerør.png

Frå natt til måndag 3. desember blir det to ekstra kolonnar på natt gjennom Rotsethorntunnelen.

Dei ekstra kolonnane vil gå frå Volda kl. 00.20 og 02.10 og mot Volda kl. 00.40 og 02.30, seier prosjektleiar Arne Ola Stavseng.

Les meir:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelermidt/nyhetsarkiv/ekstra-kolonnar-pa-natt-i-rotsethorntunnelen-fra-3.desember

Første Førre | Neste Siste