Publisert 24.03.2011
Tilsynsplan for saker etter plan- og bygningslova

Etter plan- og bygningslova § 25-1, jf. byggjesaksforskrifta kap. 15, er kommunane pålagt å føre tilsyn med tiltak. Det er ikkje krav om førehandsvarsling av tilsynet, men erfaring viser at varsla tilsyn er mest effektive. Hornindal kommune har difor som målsetjing å varsle alle tilsyn på førehand. Varslinga vil då skje så tidleg som mogeleg i byggjeprosessen.

Publisert 16.03.2011
Relasjonsleiing - måleverktøy

Onsdag 16. mars hadde Jan Spurkeland opplegg med dei tilsette i Hornindal kommune kring temaet Relasjonsledelse.
Dei tilsette hadde høve til å delta på ei tretimarsøkt anten på føremiddagen eller på ettermiddagen på Raftevolds Hotel.

Publisert 17.01.2011
Isferd i januar2011

Flaumfaren er over for denne gang etter at isferda frå Indre Hornindal tok med seg all isen som hadde hope seg opp nedst i elva.

Det vart skuledag som vanleg tysdag18.januar.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
13.11.2007: Mot Høgenibba og Lisjenibba | Fotograf: Bjørn Lødemel
Mot Høgenibba og Lisjenibba
Bjørn Lødemel
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering