Publisert 24.03.2011
Tilsynsplan for saker etter plan- og bygningslova

Etter plan- og bygningslova § 25-1, jf. byggjesaksforskrifta kap. 15, er kommunane pålagt å føre tilsyn med tiltak. Det er ikkje krav om førehandsvarsling av tilsynet, men erfaring viser at varsla tilsyn er mest effektive. Hornindal kommune har difor som målsetjing å varsle alle tilsyn på førehand. Varslinga vil då skje så tidleg som mogeleg i byggjeprosessen.

Publisert 16.03.2011
Relasjonsleiing - måleverktøy

Onsdag 16. mars hadde Jan Spurkeland opplegg med dei tilsette i Hornindal kommune kring temaet Relasjonsledelse.
Dei tilsette hadde høve til å delta på ei tretimarsøkt anten på føremiddagen eller på ettermiddagen på Raftevolds Hotel.

Publisert 17.01.2011
Isferd i januar2011

Flaumfaren er over for denne gang etter at isferda frå Indre Hornindal tok med seg all isen som hadde hope seg opp nedst i elva.

Det vart skuledag som vanleg tysdag18.januar.

Første Førre | Neste Siste