Publisert 25.01.2012
Lege

Fastlegelista til dr. Maurset er nå åpna for nye pasientar.
Først til mølla....

Publisert 24.11.2011
Horndøla7

I august 2010 eigengodkjende kommunestyret klimaplanen for Hornindal 2010 - 2020. Planen omfattar følgjande hovudtema:
1. Energi - stasjonær energibruk
2. Forbruk og avfall
3. Transport
4. Næringsliv
5. Landbruk

Publisert 18.11.2011
Radon

Statens strålevern har endra sine tilrådingar for radon. Dei har og skjerpa krava for tillate radonnivå i inneluft i utleigebustadar, skular og barnehagar. Bakgrunnen for dette er at til lågare radonnivåa er, til lågare er lungekreftrisikoen. Difor bør radonnivåa alltid vere så lave som praktisk talt mogleg. Dette er også eit generelt krav i strålevernforskrifta, i tillegg til grenseverdiane.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Isvegger i Storelva januar 2011
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering