Publisert 13.05.2013

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining, internasjonale miljøtiltak, byutvikling og lokalt miljøvern

Søknadsfrist for desse tilskota er 15. januar.

Publisert 13.05.2013
Skulebuss

 

Hornindal kommune har motteke informasjon frå Nettbuss Nordfjord om endringar i rutetider/køyrerute, sjå rutetider her (PDF, 53 kB) . Endringane trer i kraft frå måndag 19.november 2016

Har de spørsmål vedr køyreruta kan de ta kontakt direkte med Nettbuss Nordfjord,
tlf 57 87 46 06.

Publisert 13.05.2013
Ola Bolstad

Den nye kommunalsjefen for oppvekst og kultur begynte i jobben 1. november. Han har kontor i 1.etg i kommunehuset Smia.

Første Førre | Neste Siste