Publisert 04.11.2011
eFaktura

Hornindal kommune sender i desse dagar ut rekning på kommunale avgifter: vatn, kloakk, slam og feiing.

Forfall er sett til 20.11.2011.

Publisert 16.09.2011
Brannbil 2011

Hornindal brannvesen har fått overlevert den nye brannbilen frå Egenes Brannteknikk AS og Norsk Scania AS avd Stryn.

Publisert 06.09.2011
Veg og trafikktryggingsplan

Vi set no i gong ein høyringsrunde der alle står fritt til å kome med innspel til rulleringa.
Tilbakemeldingane må vere skriftlege, og må vere kommuna i hende innan 30.09.2011.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Ståle Hatlelid
Isferd i januar2011
Ståle Hatlelid
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering