Publisert 18.11.2011
Radon

Statens strålevern har endra sine tilrådingar for radon. Dei har og skjerpa krava for tillate radonnivå i inneluft i utleigebustadar, skular og barnehagar. Bakgrunnen for dette er at til lågare radonnivåa er, til lågare er lungekreftrisikoen. Difor bør radonnivåa alltid vere så lave som praktisk talt mogleg. Dette er også eit generelt krav i strålevernforskrifta, i tillegg til grenseverdiane.

Publisert 04.11.2011
eFaktura

Hornindal kommune sender i desse dagar ut rekning på kommunale avgifter: vatn, kloakk, slam og feiing.

Forfall er sett til 20.11.2011.

Publisert 16.09.2011
Brannbil 2011

Hornindal brannvesen har fått overlevert den nye brannbilen frå Egenes Brannteknikk AS og Norsk Scania AS avd Stryn.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Grendadalen 13.11.2007 | Fotograf: Bjørn Lødemel
Grendadalen
Bjørn Lødemel
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering