Publisert 22.11.2019

Frå 01.01.2020 tek Volda og Ørsta renovasjonsselskap (VØR) over ansvaret med innsamling av hushaldningsavfall og drift av miljø- og gjenbruksstasjonen i Hornindal. VØR vil i all hovudsak føre vidare dei ordningar NoMil har nytta, men overgangen til nytt selskap vil naturleg nok føre til visse tilpassingar.   

Publisert 20.11.2019
vassmalar-malarstand-0.JPG

I høve kommunesamanslåinga 1.1.2020 vert det endringar i vassmålaravlesinga for 2019.  

Første Førre | Neste Siste