Publisert 12.06.2018
Bryllaup.png

Frå juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.
Før de gifter dokke, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, såkalla prøving av ekteskapsvilkår.

Les meir her (DOCX, 15 kB) 

Publisert 08.06.2018
Kjøspollen.jpg

Heilt frå Kjøs bru vart bygt i siste halvdel av 1960-talet har det med ulike mellomrom vore fokus på bruopninga, og kva evt. manglande vassgjennomstrøyming har å seie for vasskvaliteten og miljøtilstanden i Kjøspollen. Om vi kjem nærare svaret på dette etter utført feltarbeid er vanskeleg å seie, men frå og med midten av juni - ut oktober 2018 vil det bli teke ei rekkje prøver der føremålet er å kartleggje vasskvaliteten og miljøtilstanden i Kjøspollen. Prøvene vil også gje ein peikepinn om evt. ureining.  

Publisert 29.05.2018
Vasskran

På grunn av lite vatn vert det innført forbod mot bruk av drikkevatn frå Holebakkane vassverk til vatning av plenar og torvtak.

Holebakkane vassverk forsyner området skisenteret, Harevadet hyttegrend, Hjellbakk, Haugen og Fannemel. Forbodet gjeld for abonnentar i desse områda.

Forbod mot vatning gjeld inntil vidare.

Hornindal kommune, Utviklingsetaten

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Andreas Solvik
Frå Høgenibba
Andreas Solvik
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering