Publisert 14.03.2019
Hornindal kommune

Det er for tida fleire ledige stillingar i Hornindal kommune. Klikk på dei aktuelle stillingane for å lese meir.

Ferievikar 2019 Eining omsorg Vikariat, Deltid
36,1% vikariat som reinhaldar på kommunehuset Smia FDV-avdelinga Vikariat, Deltid
52% vikariat som reinhaldar ved skulen FDV-avdelinga Vikariat, Deltid
5 % fast stilling som reinhaldar ved offentleg toalett/ venterom på Grodås FDV-avdelinga Fast, Deltid
2,67% fast stilling som reinhaldar ved uteseksjonen sitt lokale på Ytrehorn FDV-avdelinga Fast, Deltid
Tilkallingsvikar alle kommunale bygg FDV-avdelinga Fast, Ved behov
Brannkonstabel - deltid Hornindal brannvesen Fast, Deltid
Ferievikar som reinhaldar i FDV-avdelinga
Publisert 04.03.2019
Personvernombod 2019.jpg

 Hans Thomas Solheim er ny personvernombod for Hornindal.

Tlf. 95 85 33 19  E-post: personvernombod@IKTNordfjord.no

Publisert 26.02.2019
Bilde Energiportalen facebook.jpg

Hornindal kommune kan no tilby alle innbyggjarar i Hornindal gratis hjelp til å snakke med ein energirådgjevar, der ein kan få hjelp til å bruke energiportalen eller få objektive råd om eigen bustad, energitiltak og støtteordningar.

Energiportalen gjer bustadeigar i stand til å finne dei rette energitiltaka for eigen bustad og ein lokal leverandør som kan installere. Resultatet blir at bustadeigar sparer energikostnader, og kommunen reduserer energibruk og CO2-utslepp frå bustaden.

Energiportalen til Hornindal

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Anne Raftevold
Bruasetra
Anne Raftevold
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering