Publisert 21.10.2019

Har du, eller ein av dine næraste, behov for langvarige og koordinerte tenester? Da kan du/den ha rett til å få oppnemnt ein koordinator i kommunen.

Det er dei ulike tenesteområda som oppnemner og tildeler koordinatorar.

Koordinatoren skal syte for naudsynt oppfølging av den enkelte pasient/brukar, samt sikre samordning av tenestetilbodet.

Brosjyre med info (PDF, 204 kB)

Publisert 21.10.2019
Hornindal Barnehage 2005

Natur- og kulturbarnehage - "Vi vil gje barna våre røter og vengjer"

RØTENE symboliserer det trygge og kjente i barnet sitt nære miljø og ei positiv sjølvkjensle som grunnlag for ein trygg identitet.

VENGJENE symboliserer det ukjente, det skapande og kreative, utfordringane og livslang læring.

Som natur- og kulturbarnehage legg vi vekt på å forvalte naturressursane på ein god måte.

Les heile årsplanen under:

Årsplan for Hornindal barnehage

Publisert 21.10.2019
a6

«Ny forskrift om foreldrebetaling i barnehagar gir foreldre som har bruttoinntekt lågare enn kr 548.500,- per år rett til redusert betaling. Foreldrebetaling for første barn i barnehagen skal utgjere maksimalt 6 prosent av samla inntekt til familien.

2, 3, 4 og 5-åringar og barn med utsett skulestart har rett på 20 timar gratis kjernetid. Ordninga gjeld for familiar med samla bruttoinntekt lågare enn kr 548.500,- (frå august 2019 gjeld det også for 2-åringar)».

Føresette som har rett på 20 timars gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling i barnehage må søkje for kvart barnehageår, med dokumentasjon for inntekt. 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Erlend Mehlum
Espegrenda i vintersol
Trond Erlend Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering