Publisert 19.10.2018

DSB inviterer kommuner, fylkesmenn, etatar, frivillege organisasjonar og andre til å bli med i arbeidet for å styrke befolkninga si eiga beredskap!

DSB skriv slik:
Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? I dag lanserer DSB, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

- Les nyheitssaken her: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/nyheter-2018/du-er-en-del-av-norges-beredskap/

- Meir informasjon om kampanjen og informasjonsmateriell finn du her: www.dsb.no/egenberedskap

- På www.sikkerhverdag.no finn du oppdaterte råd og konkrete forlag til kva ein alltid bør ha i heimen sin. Råda vi gir, har vore ute på brei høyring og er forankra hos aktuelle myndigheiter.

Publisert 10.10.2018
Sprøyte

Kvinner  som er fødde  i 1991 eller seinare har  frå 1. november 2016 hatt tilbod om gratis HPV-vaksine.


Vaksinasjon må vere starta seinast  i desember 2018 og den siste av dei tre dosane må vere teken innan 1. juli 2019.
Hornindal  legekontor har for lengst starta vaksineringa og har framleis vaksine på lager.


Alle kvinner som dette gjeld og som ynskjer vaksine må ta kontakt med Hornindal legekontor på tlf.
57 87 98 70 for avtale om tid.

Sjå elles www.fhi.noHVP-vaksine til unge kvinner

Publisert 01.10.2018

NY: 18. oktober – Bjørke krins (Haukly forsamlingshus)

 • Møte i Fellesnemnda frå 16:00 – 17:00.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

1. november – Grodås (endeleg møtelokale kjem)

 • Møte i Fellesnemnda 15:00 – 17:00.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

6. desember – Folkestad (endeleg møtelokale kjem)

 • Møtetidspunkt for Fellesnemnda vert gjort kjent i veke 47. Det skal mellom anna leggast fram skyggebudsjett for 2019, uttale til budsjetta til Volda og Hornindal samt prosjektbudsjett. Administrasjonen må derfor kome attende til møtestart når ein har meir klart kor mange saker som skal handsamast.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

Andre grender/skulekrinsar

Rett etter nyttår vil første møte i Fellesnemnda bli lagt til Lauvstad, med folke-/informasjonsmøte rett i etterkant.

Dei andre grendene/skuleskrinsane vert besøkt i løpet av 2019

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Hornindal kommune
Snøføyke på Sætrehornet
Hornindal kommune
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering