Publisert 20.11.2019
vassmalar-malarstand-0.JPG

I høve kommunesamanslåinga 1.1.2020 vert det endringar i vassmålaravlesinga for 2019.  

Publisert 18.11.2019
Bilde 1 frå Grete.png

LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet er eit nettverk i Møre og Romsdal for unge slagramma og deira pårørande. Nettverket skal vere eit samlingspunkt der tips og erfaringer på vegen mot ein betre kvardag vert delt. Samlingane vil pregast av uformell prat og hyggeleg samver med spesiell fokus på dei utfordringane unge menneske står i.

 
Norsk Nevrologisk forening har i fleire år markert Hjerneveka der målsettinga har vore å auke merksemda kring hjerna og hjernesjukdommane – Vi i LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet heng oss på!
Hjerneslag er ein av våre mest alvorlige folkesjukdommar, og er ein av dei hyppigaste grunnane til død og funksjonshemming. Tidleg behandling vil bidra til at muligheitene for eit heldig utgang er til stades, men mange vil likevel måtte leve med følgjetilstander.

Gjennomsnittsalderen blant dei som får hjerneslag er over 70 år, men det er fleire unge i skule - og yrkesaktiv alder som vert ramma.

Om vi veit kva vi skal sjå etter vil muligheitene for behandling i tide auke betrakteleg!

 «PRATE, SMILE, LØFTE
– PROBLEMER MED Å LØFTE ARMENE?  DET KAN VÆRE HJERNESLAG. 
RING 113, HVERT SEKUND TELLER.»
  

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Ola Magne Strand
På tur i Grendadalen
Ola Magne Strand
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering