Publisert 19.11.2018
bok

 

«Kvalitetssikring i sjukeheim og andre buformer. Endring av rutiner.»

Eit motivasjons kurs
Ny giv i ein travel kvardag!

Publisert 19.11.2018
Hornindal skule - massivtre.jpg

 Første massivtre element på plass

Publisert 19.11.2018
Hornindal Barnehage 2005

Natur- og kulturbarnehage - "Vi vil gje barna våre røter og vengjer"

RØTENE symboliserer det trygge og kjente i barnet sitt nære miljø og ei positiv sjølvkjensle som grunnlag for ein trygg identitet.

VENGJENE symboliserer det ukjente, det skapande og kreative, utfordringane og livslang læring.

Som natur- og kulturbarnehage legg vi vekt på å forvalte naturressursane på ein god måte.

Les heile årsplanen under:

Årsplan for Hornindal barnehage (PDF, 3 MB)

Første Førre | Neste Siste