Publisert 14.12.2018
Bibliotek.jpg

Opningstider for Hornindal bibliotek er  onsdagar i tida 14.00 til 18.30.

Biblioteket er ope for enkle tenester gjennom servicekontoret kvardagar mellom 9.00 og 15.00.

Tove Aurdal Hjellnes er biblioteksjef for Hornindal og Volda folkebibliotek  Tlf. 70058850/70058852
Publisert 07.12.2018
Møte

I medhald av kommunelova §§ 44 og 45 ligg formannskapet sitt framlegg til budsjett og skattlegging for 2019, og økonomiplan for 2019 – 2022, ute til ettersyn i servicekontoret på Smia til 10.12.2018 kl. 13:00.

Hornindal kommunestyre skal i samband med budsjetthandsaminga for 2019 ta stilling til satsar for kommunale gebyr m.v. gjeldande frå 01.01.2019.

For meir informasjon sjå vedlagde dokument, eller ta kontakt med kommunen.

Første Førre | Neste Siste