Publisert 04.11.2011
eFaktura

Hornindal kommune sender i desse dagar ut rekning på kommunale avgifter: vatn, kloakk, slam og feiing.

Forfall er sett til 20.11.2011.

Publisert 16.09.2011
Brannbil 2011

Hornindal brannvesen har fått overlevert den nye brannbilen frå Egenes Brannteknikk AS og Norsk Scania AS avd Stryn.

Publisert 06.09.2011
Veg og trafikktryggingsplan

Vi set no i gong ein høyringsrunde der alle står fritt til å kome med innspel til rulleringa.
Tilbakemeldingane må vere skriftlege, og må vere kommuna i hende innan 30.09.2011.

Første Førre | Neste Siste