Publisert 18.11.2013
Tømmer på vatnet 2

Det kan vere farleg å ferdast med båt på vatnet. Etter skredet som kom ned i Skredestranda, har det kome store mengder drivtømmer til Hornindal. No ligg det langs vasskanten i store delar av sentrumsområdet og ved Kjøsahammaren, seier ordførar Anne-Britt Øen Nygård.

Publisert 03.10.2013

No vert ei rekkje nasjonale kartdata frigitt for gratis nedlasting.

Døme på slike data er grunnkartdata som mellom anna nyttast til å produsere den landsdekkande hovudkartserien Norge 1:50000.

Publisert 24.09.2013

«Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024» påverkar kanskje planene dine.
Sjekk fylkekommunen si side for meir informasjon. 

Første Førre | Neste Siste