Publisert 14.03.2019
Hornindal kommune

Det er for tida fleire ledige stillingar i Hornindal kommune. Klikk på dei aktuelle stillingane for å lese meir.

Ferievikar 2019 Eining omsorg Vikariat, Deltid
36,1% vikariat som reinhaldar på kommunehuset Smia FDV-avdelinga Vikariat, Deltid
52% vikariat som reinhaldar ved skulen FDV-avdelinga Vikariat, Deltid
5 % fast stilling som reinhaldar ved offentleg toalett/ venterom på Grodås FDV-avdelinga Fast, Deltid
2,67% fast stilling som reinhaldar ved uteseksjonen sitt lokale på Ytrehorn FDV-avdelinga Fast, Deltid
Tilkallingsvikar alle kommunale bygg FDV-avdelinga Fast, Ved behov
Brannkonstabel - deltid Hornindal brannvesen Fast, Deltid
Ferievikar som reinhaldar i FDV-avdelinga
Publisert 04.03.2019
Personvernombod 2019.jpg

 Hans Thomas Solheim er ny personvernombod for Hornindal.

Tlf. 95 85 33 19  E-post: personvernombod@IKTNordfjord.no

Publisert 26.02.2019
Bilde Energiportalen facebook.jpg

Hornindal kommune kan no tilby alle innbyggjarar i Hornindal gratis hjelp til å snakke med ein energirådgjevar, der ein kan få hjelp til å bruke energiportalen eller få objektive råd om eigen bustad, energitiltak og støtteordningar.

Energiportalen gjer bustadeigar i stand til å finne dei rette energitiltaka for eigen bustad og ein lokal leverandør som kan installere. Resultatet blir at bustadeigar sparer energikostnader, og kommunen reduserer energibruk og CO2-utslepp frå bustaden.

Energiportalen til Hornindal

Første Førre | Neste Siste