Publisert 01.07.2019
Bok.jpg

Frå 1. juli - 12. august, er ikkje Hornindal bibliotek bemanna på kveldstid
Du kan låne bøker medan Servicekontoret er ope -  kl 09.00 - 15.00 alle kvardagar.

Sommarlespremiar kan hentast i servicekontoret.

Vil du bestille noko, kan du kontakte biblioteket i Volda: tlf 70058850
biblioteket@volda.kommune.no

Biblioteket i Volda er i same periode ope 12 - 16  frå måndag - torsdag.

Publisert 18.06.2019
valglogo_gull-e1553866860434.jpg

 Valdagen er mandag 9. september 2019

Gjennomføring av valet 2019 er den første oppgåva som «nye» Volda skal utføre som ny kommune.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 skal skje som om grensendringane allereie har funne stad, og veljarar frå Bjørke, Viddal, Hornindal og Volda skal velje kven som skal sitte i kommunestyret (og andre styre, råd og utval) i neste periode.

Publisert 11.06.2019
Røyrhusnibba

Dersom de ser eller finn spor etter freda rovdyr, oppmodar vi om at de melder frå til Statens naturoppsyn (SNO) eller legg observasjonane inn i Skandobs så snart som mogleg.

Rovviltkontakt i Nordfjord er Sverre Sæten 404 48 216. Statens Naturoppsyn (SNO) ved Rune Holen 975 95 102

Første Førre | Neste Siste