Publisert 11.07.2018
Utkast til reguleringsplan - B4.png

Etter vedtak i planutvalet 04.07.2018, sak 010/18 vert det varsla oppstart av mindre reguleringsendring i hytteområde B4 nord for Storesetra.

Publisert 11.07.2018
Horndalsrokken2, vinter

Vi vil med dette kunngjere at det er reist namnesak på namnet Lidafjellet som ligg på kommunegrensa mellom Hornindal og Stranda.

Det er reist namnesak både på plassering og skrivemåte.  Høyringsfrist: 10. august 2018

Les meir under:

Publisert 10.07.2018
Smia 2.jpg

Frå 2. juli til 10. august vil kontora på kommunehuset Smia, inkl NAV, ha redusert opningstid grunna ferieavvikling:

Måndag – fredag

kl 10 – 14

Første Førre | Neste Siste