Publisert 16.11.2018
Møte

 Utval for utvikling 19.11.18 kl. 13:00
(Tilleggsinnkalling utsendt 16.11.18)

Publisert 14.11.2018
Dagsturhytte.jpg

For å kunne søkje om spelemidlar i 2019 må prosjektet det blir søkt midlar til stå i kommunen sin handlingsplan over prioriterte anlegg. Handlingsplanen skal rullerast og godkjennast av kommunestyret kvart år, og dei som ynskjer å påverke denne prioriteringa må sende sine merknader til kommunen innan 27.11.2018.

Publisert 13.11.2018
Martin og Liv.jpg

Martin Agnar Dahl frå Volda er tilsett som ny personalrådgjevar i Hornindal kommune.

Tidlegare personalsjef Liv Oddrun Ytrebø har overteke stillinga til Solfrid Otterdal Lien  i Servicekontoret og har fått tittelen - rådgjevar service. Solfrid vart pensjonist 1. september.

Første Førre | Neste Siste