Publisert 11.12.2017
Møte

I medhald av kommunelova §§ 44 og 45 ligg formannskapet sitt framlegg til budsjett og skattlegging for 2018, og økonomiplan for 2018 – 2021 ute til ettersyn i servicekontoret på Smia i tida fram til 21.12.17.

Hornindal kommunestyre skal i samband med budsjetthandsaminga for 2018 ta stilling til satsar for kommunale gebyr m.v. gjeldande frå 01.01.2018.

Etter § 37 i Forvaltningslova har dei som endringane vedkjem høve til å uttale seg. Nærare opplysningar om endringsframlegga kan ein få ved å vende seg til kommunen.

Evt skriftlege merknader må vere komne inn til kommunen seinast 21.12.17 kl. 11.00

 

Saksframlegg: Budsjett 2018 Økonimiplan 2018-2021

Presentasjon: Budsjett 2018

 
 
 
 
Publisert 05.12.2017
Julekalender.png

Kvar dag fram til og med 24. desember kan du vere med i trekninga av ein eksklusiv Nye Volda-kaffikopp.
Klikk her for å delta

Publisert 01.12.2017

Møtebok

Møteplan for 2018:

15. januar
12. mars kl. 12:30
7.mai
3. september
26.november

Møtestart kl 11

Felles møte med Volda kontrollutval: 12. mars kl. 12.30 i Hornindal

Første Førre | Neste Siste