Publisert 18.08.2017
HogV_kommunestyre.JPG

I samband med kommunesamanslåinga av Hornindal og Volda kommune, lanserer prosjektet sine eigne nettbaserte kanalar. 

Publisert 16.08.2017
peikefinger

I samband med føreståande skulestart har Trygg Trafikk gått ut med ei svært viktig påminning: "Tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart".   

Publisert 15.08.2017
Skulebuss

I samband med ny ruteperiode 21. august er det gjort enkelte endringar på rutetilbodet.

I høve nytt skuleår startar også ny ruteperiode for kollektivtrafikken.  Sjekk om det er endringar for di reise på kringom.no

Ruteopplysning får du på kringom.no eller telefon 177.

Treng du nye utskrifter av tabellar kan dette tingast på telefon 177.

Link til sak på kringom.no:http://www.kringom.no/ruteendringar-fraa-21-august.6013777-318872.html

Første Førre | Neste Siste