Publisert 27.06.2017
Stortingsval 2017

Dagen for Stortings- og sametingsvalet 2017 er 11. september.

Godkjende listeframlegg i Sogn og Fjordane


Tidlegrøysting: Det er høve til å avgje røyst frå 3. juli til 9. august for veljarar som oppheld seg innanriks og som ikkje kan avgje røyst i perioden for ordinær førehandsrøysting, som startar 10. august, eller på valdagen. Røystestad er servicekontoret i kommunehuset Smia. Opningstida er måndag til fredag kl 10.00 - 14.00.

Publisert 26.06.2017
Hornindal kommune

Dei kommunale kontora i Smia og NAV har redusert opningstid grunna ferieavvikling i perioden 3. juli til 9. august 2017. Opningstida er måndag - fredag kl 10 til  kl 14. 

Publisert 21.06.2017

For å bli betre kjende med kvarandre arrangerte Hornindal og Volda ein felles sommaravslutning for dei tilsette på dei to rådhusa. 

Første Førre | Neste Siste