Publisert 11.12.2017
Møte

I medhald av kommunelova §§ 44 og 45 ligg formannskapet sitt framlegg til budsjett og skattlegging for 2018, og økonomiplan for 2018 – 2021 ute til ettersyn i servicekontoret på Smia i tida fram til 21.12.17.

Hornindal kommunestyre skal i samband med budsjetthandsaminga for 2018 ta stilling til satsar for kommunale gebyr m.v. gjeldande frå 01.01.2018.

Etter § 37 i Forvaltningslova har dei som endringane vedkjem høve til å uttale seg. Nærare opplysningar om endringsframlegga kan ein få ved å vende seg til kommunen.

Evt skriftlege merknader må vere komne inn til kommunen seinast 21.12.17 kl. 11.00

 

Saksframlegg: Budsjett 2018 Økonimiplan 2018-2021

Presentasjon: Budsjett 2018

 
 
 
 
Publisert 05.12.2017
Julekalender.png

Kvar dag fram til og med 24. desember kan du vere med i trekninga av ein eksklusiv Nye Volda-kaffikopp.
Klikk her for å delta

Publisert 01.12.2017

Møtebok

Møteplan for 2018:

15. januar
12. mars kl. 12:30
7.mai
3. september
26.november

Møtestart kl 11

Felles møte med Volda kontrollutval: 12. mars kl. 12.30 i Hornindal

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
24.11.2005 | Fotograf: Joar Helgheim
Honndalsrokken turistsenter, hyttefelt
Joar Helgheim
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering