Oppstartsmøte organisasjonsutvalet 11. mai kl. 14.00 i Volda Rådhus

Kommunevåpen lite - Klikk for stort bilete

Møtet 11. mai i Midlertidig fellesnemnd blir utsett til nærare 1. juni.  
I staden kallar ein inn til første møte i Organisasjonsutvalet 11. mai 2017 

Møteinnkalling (PDF, 224 kB)

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 26.04.2017
Publisert 26.04.2017
Kommunevåpen lite

Fellesnemnda hadde møte på Smia 20.04.2017

Møteprotokoll (PDF, 369 kB)

Publisert 10.03.2017

Den mellombelse fellesnemnda for Hornindal og Volda kommune hadde møte torsdag 9. mars, og har blant anna oppnemnt temakomite for nytt kommunenamn og heraldikk.
Innan 1. juni i år skal temakomiteen for kommunenamn kome med sitt forslag.

Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk (dvs kommnevåpen og ordførarkjede) er sett saman slik: Frå Hornindal: Rolf Taraldset og Siv Madeleine Kristensen. Frå Volda: Kari Hasle og Odd A. Folkestad. Jon Tvinnereim er valt som leiar.

Komiteen fekk i oppdrag å kome med framlegg til nytt kommunenamn innan 1. juni 2017, og forslag til ny heraldisk profil innan 15. oktober. Komiteen blei også bedt om å sikre brei involvering frå dei respektive kommunane i arbeidet.

I møtet blei også møteplan og prosjektplan for ny kommune Hornindal - Volda vedteken, og det blei også oppnemnd eit organisasjonsutval.

Organisasjonsutvalet skal ta føre seg den politiske organiseringa, reglement for dei politiske utvala og deleringsreglement. Organisasjonsutvalet fekk i oppgåve å legge fram forslag for fellesnemnda til ny politisk organisering innan 1. juni 2018. Organisasjonsutvalet er sett saman av følgjande medlemer: Jørgen Amdam (leiar), Rebecca Riise Bjerknes og Arild Iversen frå Volda, og Eldar Engelund, Per Maurset og Stig Olav Lødemel frå Hornindal.

 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Kommunehuset Smia Telefon 57 87 98 00
Legekontoret 57 87 98 70
E-post :  post@hornindal.kommune.no

Org.nr.
: 835 095 762
Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
17.03.2006 | Fotograf: Joar Helgheim
Kveldslys
Joar Helgheim
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering