Helse og Omsorg Helse og Omsorg
Skule og Barnehage Skule og Barnehage
Kultur, Idrett og Fritid Kultur Idrett Fritid
Næring Næring
Bustad og Eigedom Bustad og Eigedom

Endring i skuleskyss

Skulebuss - Klikk for stort bilete

Frå og med torsdag 15. desember vert det sett i gong vinterrute.

Vinterruta skal gå i perioden 1. november til og med 31. mars.  Resten av skuleåret er det sommarrute.  Om vinteren skal bussane gå slik:


Dalabussen:  Startar på Muldsvor og køyrer Fv 60 via Lødemel til skulen.
Sørsidebussen:  Skal køyre Fv 726 til Sætren, via Seljeset og ned att Fv 60 til Hjellbakkane, GRS og til skulen.  Ruta går forbi Seljeset ca. kl. 8.30.  Om ettermiddagen køyrer ruta via GRS og deretter til Hjellbakkane, Seljeset og Sætren.

Buss frå Kjøs til skulen vert framskunda med 5 minutt og får avgang kl. 08.05 etter at bussen frå Stryn er komen.

Haust og vår skal bussane gå slik:
Dalabussen
:  Startar på Muldsvor og køyrer Fv 60 til skulen.

Haust og vår må elevane frå Seljeset gå til Brendefur.  Eleven frå Hjellbakk går på bussen ved Fannemel og elevane frå Haugen går på i krysset mellom den kommunale vegen og Fv 726 på Gausemel.  Fylkesdirektøren vurderer ikkje desse strekningane til å vere særleg farleg sommarstid.
Sørsidebussen:  Bussen startar på Sætren og køyrer Fv 726 om Lødemel.  Sørsidebussen skal ta med alle elevane som står i Gausemel vegkryss.

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 30.12.2016
Publisert 20.09.2012

I denne kategorien vil vi prøve å samle informasjon og lenkjer som er til nytte i det lokalpolitiske arbeidet.

Kan vi hjelpe?
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
Sjølvbetening Sjølvbetening
Honndalshallen2 Honndalshallen
Nordfjordkart Kart over Nordfjord
Det Gode Liv Her er det godt å leve!
Lokalpolitikk Lokalpolitikk
     
Honndalsportalen_knapp Honndalsportalen
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering