Litt om innlogging

Ved å velge skjema og godkjenne personvernerklæringa kan du klikke på "Neste" for å starte på skjemautfylling. Utan pålogging (anonym) vert ikkje skjemaet lagra!

Ved å logge deg inn kan du opprette din eigen brukarprofil i portalen og gjenbruke informasjon frå ein tidlegare søknad. Dette gjev deg også tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dei inn til oss.
I tillegg får du ei oversikt over dei skjema du har sendt inn, med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med kommunen.

Du får kvittering på skjermen og høve til å sjå/skrive ut søknaden som pdf-dokument når søknaden er sendt.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis vi handterer innsende skjema og anna informasjon vi registrerer om deg.

Publisert av Intranett. Første gong publisert 15.09.2010

Skjemakategoriar

Barn og familie Bustad og eigedom
Løyver Ymse

Logg inn


 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering