Nytt møte i fellesnemnda for nye Volda

Møtet vert på Ungdomshuset Haukly på Bjørke, 18. oktober, kl. 16.00.

Vararepresentantane får innkalling til orientering og får særskilt melding om dei skal møte.

Forfall kan meldast til respektive sørviskontor i Volda og Hornindal, med kopi til underteikna.

Møtedokumenta elles ligg på lesebrettet, heimesida til nye Volda og via lenka nedanfor:

https://innsyn.ssikt.no/volda/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1578&documentTypeId=MI

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 17.10.2018
Publisert 01.10.2018

NY: 18. oktober – Bjørke krins (Haukly forsamlingshus)

 • Møte i Fellesnemnda frå 16:00 – 17:00.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

1. november – Grodås (endeleg møtelokale kjem)

 • Møte i Fellesnemnda 15:00 – 17:00.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

6. desember – Folkestad (endeleg møtelokale kjem)

 • Møtetidspunkt for Fellesnemnda vert gjort kjent i veke 47. Det skal mellom anna leggast fram skyggebudsjett for 2019, uttale til budsjetta til Volda og Hornindal samt prosjektbudsjett. Administrasjonen må derfor kome attende til møtestart når ein har meir klart kor mange saker som skal handsamast.
 • Folke-/informasjonsmøte 18:00 – 19:00

Andre grender/skulekrinsar

Rett etter nyttår vil første møte i Fellesnemnda bli lagt til Lauvstad, med folke-/informasjonsmøte rett i etterkant.

Dei andre grendene/skuleskrinsane vert besøkt i løpet av 2019

Publisert 23.05.2018
Vinkjellaren mot Hornindal

Som følgje av kommunereforma må Volda og Hornindal kommunar rydde opp i vegnamn som i dag er like eller nesten like i dei to kommunane.

Utval for Utvikling handsama sak 014/18 onsdag 18.04.2018, om å legge forslag til nye vegnamn ut på høyring
(https://hornindal.kommune.no/innsyn_pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2018001342&dokid=1339270&versjon=3&variant=A& )

Link til adressenamn - matrise (XLS, 39 kB)

Fellesnemnda handsama i sak 20/18 torsdag 19.04.2018 kriteria for kva kommune som skal behalde dei aktuelle vegnamna. (https://nyevolda.no/wp-content/uploads/2018/04/p-felles-20180419.pdf )

Kommuneadministrasjonen ynskjer skriftlege tilbakemeldingar pr. brev eller epost om de har kommentarar eller alternative forslag til nye vegnamn. (anita.muldsvor@hornindal.kommune.no )

 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Hornindal kommune
Høgenibba
Hornindal kommune
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering