Høyring - forslag til endra vegnamn i Hornindal kommune

Vinkjellaren mot Hornindal - Klikk for stort bilete

Som følgje av kommunereforma må Volda og Hornindal kommunar rydde opp i vegnamn som i dag er like eller nesten like i dei to kommunane.

Utval for Utvikling handsama sak 014/18 onsdag 18.04.2018, om å legge forslag til nye vegnamn ut på høyring
(https://hornindal.kommune.no/innsyn_pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2018001342&dokid=1339270&versjon=3&variant=A& )

Link til adressenamn - matrise (XLS, 39 kB)

Fellesnemnda handsama i sak 20/18 torsdag 19.04.2018 kriteria for kva kommune som skal behalde dei aktuelle vegnamna. (https://nyevolda.no/wp-content/uploads/2018/04/p-felles-20180419.pdf )

Kommuneadministrasjonen ynskjer skriftlege tilbakemeldingar pr. brev eller epost om de har kommentarar eller alternative forslag til nye vegnamn. (anita.muldsvor@hornindal.kommune.no )

 

Her er forslaga til nye vegnamn:

a. I dag: Dalavegen                       Forslag: Hornindalsvegen

b. I dag: Grendadalsvegen             Forslag: Holebakkane

c. I dag: Haugen + Beitevegen       Forslag: Hogageilane

d. I dag: Lidavegen                       Forslag: Åresvora

e. I dag: Lønnsvegen                     Forslag: Furdansvegen

f. I dag: Nygardsvegen                  Forslag: Knutsdalsvegen

g. I dag: Ospelida                         Forslag: Hogden

h. I dag: Raudemelvegen              Forslag: Raudemel

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Anita Muldsvor. Sist endra 23.05.2018
Publisert 12.01.2018
Ytrehornstranda haust

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke at grensa mellom Stryn kommune og Hornindal kommune blir justert slik at grenda Maurset i Kjøs krins blir flytta frå Hornindal til Stryn. Endringa vil skje frå 1. januar 2019.

Publisert 25.09.2017
15

Datoar framover
Om du vil følgje tettare med på prosessen framover, kan det vere verdt å merke seg følgjande datoar:

12. oktober: neste møte i Fellesnemnda
13. oktober: nytt møte i den administrative Styringsgruppa

Følg med på www.nyevolda.no 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Erlend Mehlum
Horndalsrokken2, vinter
Trond Erlend Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering