Følg «Nye Volda» på sosiale medium

HogV_kommunestyre.JPG - Klikk for stort bilete

I samband med kommunesamanslåinga av Hornindal og Volda kommune, lanserer prosjektet sine eigne nettbaserte kanalar. 

For å gjere informasjon rundt kommunesamanslåinga oversiktleg og lett tilgjengeleg, er Volda og Hornindal kommunar glade for å kunne offentleggjere ny nettside fram mot januar 2020. 
 
Denne nettsida har fått domenet www.nyevolda.no, og vil vere prosjektets hovudkanal for å sende ut informasjon relatert til samanslåinga.
 
Her vil ein kunne lese relevante nyheiter, finne møteprotokollar frå dei ulike utvala, finne nyttige kontaktpersonar og generelt kunne følgje framgangen i samanslåinga.
 
Ønsker engasjement
Eit viktig moment i samanslåinga er deltaking og engasjement frå innbyggjarane i dei to kommunane. Det er derfor oppretta kontoar i sosiale medium som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og YouTube der ein kan følgje samanslåinga på ein litt tettare måte. Brukarnamnet på alle desse plattformene er «nyevolda».
 
Forhåpentlegvis vil dette bidra til at folk kjem litt nærmare inn på sentrale personar i samanslåinga, og kanskje også får eit litt større inntrykk av korleis det blir jobba med å slå saman dei to kommunane på ein kvardagsleg basis.
 
Tenkjer fleirmedialt
Kommunikasjonsrådgjevar i Volda kommune, Joakim Rødven, synest det er viktig at desse informasjonskanalane har kome på plass slik at publikum kan følgje samanslåinga tett.
 
- I dag føregår mykje av kommunikasjon gjennom sosiale medium, og som kommune er det viktig at vi er til stade på dei arenaene som folk er. Ved å vere aktive på flest mogeleg plattformer, når vi forhåpentlegvis ut til flest mogeleg personar også, seier Rødven.
 
Ordførarane i Hornindal og Volda var også med på å lansere nettsida på ein uformell måte tidlegare denne veka. Ein kan sjå ein videosnutt av korleis det gjekk på Nye Volda sine Facebook-sider.
Publisert av Joakim Rødven. Sist endra 18.08.2017
Publisert 30.06.2017
Skjermbilde.jpeg

 Send inn ditt forslag til nytt kommunevåpen!

Publisert 20.06.2017
HornindalogVolda.jpg

Prosjektleiar i kommunesamanslåinga, Rune Sjurgard, summerer opp den siste tida, og fortel om vegen vidare i kommunesamanslåinga etter ferien. 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60 Besøksadr. Urdene 4
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Kirkhornsbakkane over frostskodda
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering