Publisert 20.05.2015
Kommunehuset Smia

 

Til komande val på nytt kommunestyre og fylkesting er det gjort endringar i røystekrinsane i Hornindal.
På valdagen 14.september vil det vere ein røystekrins og ein røystestad; kommunehuset Smia.

Publisert 18.06.2019
valglogo_gull-e1553866860434.jpg

 Valdagen er mandag 9. september 2019

Gjennomføring av valet 2019 er den første oppgåva som «nye» Volda skal utføre som ny kommune.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 skal skje som om grensendringane allereie har funne stad, og veljarar frå Bjørke, Viddal, Hornindal og Volda skal velje kven som skal sitte i kommunestyret (og andre styre, råd og utval) i neste periode.

Publisert 10.02.2017
Ytrehornstranda haust

Delta avdeling Hornindal har gjenvalt Norunn Helen Holmøy-Wang som sin hovudtillitsvald i Hornindal kommune.  Ho er valt for perioden januar 2017 til januar 2019.

Anne Elin Ekornesvåg har også sagt ja til ein ny periode som plasstillitsvald (PTV) for Smia.

Delta organiserer medlemmar innanfor offentleg tjenesteyting og har på landsbasis over 75.000. medlemmar.