Seterdalsanalyse

Seterdalsanalysa vart utarbeidd i 1998. Prinsippa som vart nedfelt i denne har lege til grunn for seinare planarbeid i kommunen. Analysa er utarbeidd for å sikre eit godt resultat med omsyn til framtidig hyttebygging i setredalane.
17.08.2005 | Fotograf: Joar Helgheim, Hornindal kommune
Sel på Storesetra i Grendadalen. fotograf Joar Helgheim, Hornindal kommune
Analysen konsentrerar seg om Grendadalen og Setredalen/Honndalen, men håpet er at resultatet er så pass prinsipielt at det er muleg å bruke tankegangen også andre plassar. Nedanfor finn de ei scanna utgåve av analysa.

Setredalsanalysa er rettleiande for planarbeid i Hornindal kommune.
 
Publisert av Joar Helgheim. Sist endra 23.11.2006
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering