Retningsliner for hjorteforvaltinga vedtekne

Utval for utvikling har gjort vedtak om retningsliner for hjorteforvaltinga i Hornindal.
Dei vedtekne retningslinene er som følgjer:
 • Ei bestandsretta forvalting som sikrar at grunneigarane kan styre bestandsutviklinga.

 • Innan 2010 bør hjortevalda vere så store at dei femnar både sommar- og vinterbeite til hovuddelen av hjortestammen.

 • Produksjonen i hjortebestanden skal vere på inntil 100 – 130 hjortar/år.

 • Talet påkøyrde hjortar per år skal haldast under 3.

 • Unngå at hjortestammen gjer uakseptabel skade på innmark og/eller øydelegg beitekvaliteten i utmark.

 • Gjennomsnittsvekt for fjorkolle ≥ 45 kg og gjennomsnittsvekt for hynjel ≥ 55 kg

 • Stabil kjønns- og aldersfordeling (Sett-hjort: 1,5 – 3 koller observert per observert bukk, samla for Hornindal)


 • Spesielle krav til bestandsplanar:
 • Skal gjere greie for korleis valda vil stimulere til uttak av skrapdyr og sparing av avlsdyr.

 • Krav til avskyting er
 • Kalv: minimum 20 %

 • Fjorårsdyr (hynjel og fjorkolle) og vaksne skrapdyr: minimum 40 %

 • Minimum 45 % av skotne vaksne dyr (1,5 år og eldre) skal vere hodyr.
 •  

  Offentlege dokument
  Publisert av Joar Helgheim. Sist endra 16.07.2009
  SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

  Kontaktinformasjon

  Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
  Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
  Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
  E-post : post@hornindal.kommune.no
  Telefon
  : Ordførar 47484987

  Opningstid
  : Smia 09:00 - 15:00
  AltInn_MiSide AltInnMinSide
  ID-porten ID-porten
   
   
   
  Validator
  Levert av ACOS AS
  Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
  Login for redigering