Reguleringsplan for Rokkheim hytteområde

Vedteken i møte den 15.12.2005, sak 094/05. Det regulerte området omfattar ca. 32 daa. av gnr. 193, bnr.9 - sør for riksvegen i Honndalslida.
Innafor planområdet er det planlagt 10 nye hyttetomter. I tillegg er det sett av areal til friluftsområde, veg- og parkeringsareal.

Plankart og reguleringsføresegner finn du i vedlegg nedanfor.
Ansvarleg Ståle Hatlelid. Sist endra 15.02.2007
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering