Reguleringsplan del av gnr. 47, bnr. 15 og 16

Fotograf: Trond Mehlum, Hornindal kommune
Maurset fotograf Trond Mehlum, Hornindal kommune

I plansak 009/09 vedtok planutvalet offentleg utlegging av reguleringsplan for hytter på del av gnr. 47, bnr. 15 og 16 - på Maurset.

Planen er fremja av grunneigar Per Ove Kjøs som privat reguleringsplan, og omfattar 2 nye hyttetomter i tillegg til ei eksisterande hytte i området. I tillegg inngår tilkomstevegen - frå Maursetvergen fram til hyttefeltet - i planen. Reguleringsarbeidet er utført av Aaland arkitektkontor AS.

Vedtak om offentleg utlegging er gjort den 30.06.2009, og planen blir handsama etter dei gamle reglane i plan- og bygningslova. Kunngjering om offentleg utlegging er likevel gjort etter reglane i den nye plandelen i plan- og bygningslova.

Evt. merknader til planen må vere kommunen i hende seinast 14.09.2009.

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 12.05.2010
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering