Reguleringsendring område aust for Horndøla

Det faste utval for plansaker vedtok den 05.05.2009, sak 005/09 mindre vesentleg endring av reguleringsplanen for området aust for Horndøla. Endringa inneber i hovudsak forskyving av avloingsvegen/ tilkomstvegen til hyttefelt F1 - ca. 7 m i austlerg retning.

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 12.05.2010

Vegen var ferdig opparbeidd før opphavleg reguleringsplan vart godkjent, men då grensepunkta for tomtene skulle setjast ut viste det seg at 2 av punkta vart liggjande delvis i avloingsvegen. Dette var det ynskje om å få gjort noko med, og vedteken reguleringsendring inneber at vegen vert forskyvd austover, og at mellomliggjande areal vert lagt til tomtene og til utviding av felles parkeringsareal.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering