Plan for habilitering og rehabilitering

Tenestetilboda skal ifølge Forskrift om habilitering og rehabilitering §3 omfatte alle personar som har trong for re/habilitering på grunn av medfødt eller erverva funksjonshemming eller kronisk sjukdom. Det same gjeld for personar som står i fare for å utvikle varig funksjonshemming eller kronisk sjukdom.
Planen skal vere eit arbeidsredskap for dei som arbeider med denne brukargruppa og vere opplysande om kva tilbod vi kan gje for brukarar og pårørande.
Planen er vedteken i Kommunestyret 18.12.08
Publisert av Grete Valheim. Ansvarleg Lise Mari Haugen. Sist endra 03.04.2009
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering