Kommuneplan for Hornindal

Kommuneplanen for Hornindal vart godkjent av kommunestyret i 2004. Kommuneplanen er eit overordna dokument for kommunal planlegging. Arealdelen er juridisk bindande for arealplanlegginga i kommunen.
Kommuneplanen for Hornindal er delt i tre deler:

- Del 1: Analyse og utfordring
- Del 2: Mål og strategidel
- Del 3: Arealdelen

På lenkjene under finn du tekstdelane. Etterkvart vert også kartet til arealdelen tilgjengeleg på nettet.
Publisert av Jarle. Første gong publisert 02.04.2005
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering