Endring av reguleringsplan for Kirkhornsbakkane bustadfelt m.m. - for den del som omfattar gnr. 205, bnr. 8 - Kirkhorn skule

Kirkhorn skule vinter - Klikk for stort bilete I reguleringsplanen for Kirkhornsbakkane bustadfelt m.m. er gnr. 205, bnr. 8 - Kirkhorn skule - regulert til offentlege bygningar. Eigaren ynskjer å kunne bruke tomta/ eigedomen til bustader, og det vert no varsla oppstart av reguleringsendring for den del av planen som gjeld denne eigedomen.

Etter at kommunen selde eigedomen til Fr. Meltzersgate 34 AS ved årsskiftet 2017/ 2018 ynskjer eigarane å utnytte eigedomen til bustader. Skal det kunne skje må reguleringsplanen endrast, og på vegne av eigarane varslar Aaland arkitektkontor AS no oppstart av reguleringsendring. (Sjå vedlegg)

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 03.10.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering