Reguleringsplan for Raudemel industriområde - offentleg ettersyn

Raudemel industriområde - Klikk for stort bilete I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, jf. § 12-3, vert utkast til reguleringsplan/ reguleringsendring for Raudemel industriområde lagt ut til offentleg ettersyn i tidsrommet 02.07. – 24.08.2015. Jf. planutvalet sitt vedtak i sak 004/15.

 Plandokumenta omfattar planomtale m/ konsekvensvurdering og risikovurdering, reguleringsføresegner og plankart, og føremålet er å leggje til rette for vidare utbygging og utvikling av industriområdet på Raudemel.

For nærare orientering om planen vert det vist til plandokumenta (sjå link under). Planen er også tilgjengeleg (i papirformat) på kommunehuset Smia.

Evt. merknader til planforslaget skal sendast skriftleg til Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal, eller til e-post: post@hornindal.kommune.no. Frist: 24.08.2015.

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 06.07.2015
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering