Reguleringsplan for mellombels massedeponi og riggområde på Støverstein - offentleg ettersyn

Planområde  - Klikk for stort bilete På vegne av Hornindal kommune fremjar Statens vegvesen, Region midt, reguleringsplan for mellombels massedeponi og riggområde på Støverstein, i grenseområdet mot Stranda kommune. Reguleringsplanen omfattar eit område på ca. 50 daa. av eigedomen til Jon Ivar Gausemel, og området vil mellombels kunne nyttast for lagring av tunnelmasse frå Ljøtunnelen. I møte den 12.12.2013 gjorde planutvalet vedtak om at reguleringsplanen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Jf. planutvalsak 021-13.

 Føremålet med reguleringsplanen er å sikre mellombels lagerplass for tunnelmasse frå byggjesteg 3 Røyr – Hellesylt (Ljøtunnelen) i eit eigna område – for seinare (snarast råd) å kunne nytte massen til bygging av ny fylkesveg 60 på strekninga Tomasgard - Røyrhus bru. Oppstart av arbeidet på Ljøtunnelen er planlagt til våren 2014, og Statens vegvesen ynskjer difor at «…kommunen prioriterer planprosessen og får planen godkjent i løpet av vinteren 2014.»

Reguleringsplanen er lagt ut til offentleg ettersyn i tidsrommet 20.12.2013 - 17.02.2014, og dei som har merknader til planen m/ tilhøyrande føresegner må sende desse skriftleg til Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, eller til post@hornindal.kommune.no - innan 17.02.2014.    

Publisert av Ståle Hatlelid. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 16.12.2013
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering