Reguleringsplan for del av hytteområde B4 - nord for Storesetra - offentleg ettersyn

          Del av område B4 - Klikk for stort bilete Del av område B4 I sak 010/13 gjorde planutvalet vedtak om offentleg utlegging av reguleringsplan (detaljplan) for hytteområde B4 - nord for Storesetra. Planen legg til rette for etablering av ei ny tomt, i tillegg til ei eksisterande hytte i området, og byggjer på dei føresegner og føringar som er nedfelt i seterdalsanalysen og arealdelen til kommuneplanen.

Hyttene kan ha eit bruksareal BRA < 60 m2, og det skal ikkje leggjast inn vatn eller etablerast avløp frå hyttene.

Den framlagde reguleringsplanen omfattar berre ein mindre del av område B4, og med krav til godkjent reguleringsplan før utbygging kan skje betyr dette at det ikkje kan setjast i gong søknadspliktige tiltak i resterande del av B4 - i form av nybygg, tilbygg, påbygg eller liknande - før området vert regulert.

Nærare omtale av reguleringsplanen m/ føresegner finn du i saka.

Evt. merknader til planforslaget skal sendast til Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal, eller til e-post: post@hornindal.kommune.no innan 26.08.2013.

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 04.07.2013
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering