Reguleringsendring/ reguleringsplan for Hornindal skisenter og Harevadet hyttegrend m.m. - offentleg ettersyn

Grendadalen - Klikk for stort bileteGrendadalen I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, jf. § 12-3, vert forslag til reguleringsplan/ reguleringsendring (detaljplan) for Hornindal skisenter og Harevadet hyttegrend m.m. lagt ut til offentleg ettersyn i tidsrommet 09.05. – 20.06.2014. Jf. planutvalet sitt vedtak i sak 005/14.

Føremålet med detaljreguleringa er m.a. å endre utforminga av enkelte delfelt m/ tilhøyrande vegar, leggje til rette for køyring fram til den enkelte tomt, og auke omfanget av hytteutbygginga. Det er også lagt til rette for meir intensiv arealutnytting i området FK1 - FK3, nærast skisenteret. Inngjerding er eit sentralt tema i reguleringsføresegnene, og planutvalet meiner det bør leggjast til rette for at deler av tomtene, leikeområda m.m. kan innegjrdast.

Evt. merknader til planforslaget skal sendast skriftleg til Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal, eller til e-post: post@hornindal.kommune.no. Frist: 20.06.2014.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering