Kunngjering eigengodkjend reguleringsplan

Område B4 - Klikk for stort bilete Område B5 - Klikk for stort bilete

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert det gjort kjent at Hornindal kommunestyre i møte den 07.11.2013 eigengodkjende:

  • Reguleringsplan for hyttefelt i område B4 – nord for Storesetra (KS-069-13)
  • Reguleringsplan for hyttefelt i område B5 – søraust for Storesetra (KS-068-13)

Planane legg til rette for utbygging av hytter m/ tilhøyrande parkeringsareal i dei aktuelle områda. Nærare orientering om plandokumentet og kommunestyret sine vedtak går fram av vedlegga under. 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, 3. avsnitt, jf. § 1-9, kan vedtaket påklagast til Miljøverndepartementet v/ fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Evt. klage skal sendast til Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal innan 3 veker, og vere kommunen i hende seinast 20.01.2014.

Publisert av Ståle Hatlelid. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 16.12.2013
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering