Kunngjering av eigengodkjent reguleringsendring/ reguleringsplan for Kvivsvegen - E39 Lødemel - Grodås.

E39 Kvivsvegen - Klikk for stort bileteE39 Kvivsvegen Trond Erlend Mehlum I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert det gjort kjent at Hornindal kommunestyre i møte den 18.10.2012 vedtok Reguleringsplan/ reguleringsendring for Kvivsvegen E39 Grodås - Lødemel.

Reguleringsendringa/ reguleringsplanen erstattar tidlegare plan av 14.12.2006, og dei største endringane skjer i området skulen – kyrkja, der planområdet er litt utvida i høve til tidlegare plan. I endra plan får grindløa på Kyrkjhorn stå, og veglinja for E39 og avkøyrsla til kyrkja er justert etter dette. Endringane omfattar også busslommar langs E39, avkøyrsla til skule- og idrettsområdet, utvida køyreveg og gang- og sykkelveg sør for skulen, plassering og utforming av vegkrysset E39 x fv.60 på Lødøen, endring av «sagtomt» på Lødøen – frå industri til landbruk og utvida planområde på Lødemel - der "Krafttun" er teken inn i planen og regulert til indudtriføremål. Elles er det gjort fleire mindre endringar på område avsett til trafikkføremål og kombinerte føremål innafor heile planområdet.

Vedteken reguleringsplan/ reguleringsendring er straks bindande for arealbruken innafor planområdet.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, 3. avsnitt, jf. § 1-9, kan vedtaket påklagast til Miljøverndepartementet v/ fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Evt. klage skal sendast til Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal innan 3 veker, og vere kommunen i hende seinast 04.09.2013.

Eventuelle krav om innløysing av areal og erstatning må setjast fram - innan 3 - tre - år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3.

Publisert av Ståle Hatlelid. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 12.08.2013
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering