E39 Byrkjelo – Grodås - Kommunedelplan (KDP) m/konsekvensutgreiing (KU) på høyring – offentleg ettersyn

Statens Vegvesen - Klikk for stort bilete I samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunane Gloppen, Stryn og Hornindal vert forslag til kommunedelplan m/konsekvensutgreiing for E39 Byrkjelo – Grodås - lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 21. november 2018 til 21. januar 2019.

Arbeidet med kommunedelplan for E39 på strekninga Byrkjelo - Grodås (til Kvivstunnelen) har pågått sidan planprogrammet for vegen vart eigengodkjent av kommunane i 2016. Jf. Hornindal kommunestyre si godkjenning i K-sak 080/16.

Planforslaget omfattar kommunedelplankart, føresegner og planomtale, i tillegg til teikningar, konsekvensutgreiingar og del-temarapportar. I Hornindal vert det lagt fram forslag til 3 alternative løysingar: H1, H2 og H3.

Evt. merknader til planen skal sendast til Statens vegvesen, firmapost-vest@vegvesen.no, eller som brevpost til: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 Leikanger. Merk e-post og/eller brevpost med "E39 Byrkjelo – Grodås".

Høyringsfrist: 21. januar 2019.

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 20.11.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering