Naturskade

Statens naturskadefond dekker skadar det ikkje er mulig å forsikre med ei privat forsikringsordning.
Skadar som direkte skuldast naturulukker gir rett til erstatning.

Dette kan td vere:
Storm
Flom
Skred

Har du vore utsett for naturskade er det lensmannen i Stryn og Hornindal som skal kontaktast. Telefon: 02800,  Besøksadresse: Rognehaugen 11 , 6781 Stryn

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Sist endra 06.11.2012
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering