Helse, sosial og omsorg

Kommunen sine helse- og velferdstenester  finn du på Hornindal Helsehus og Hornindal Omsorgsenter. Sosialtenesta er del av NAV-kontoret som er lokalisert i kommunehuset Smia. 

På Hornindal Omsorgsenter får du svar på  spørsmål knytt til  helse- og velferdstenestene. Om ønskeleg vert det formidla kontakt med dei ulike tenesteområda.
Søknadskjema for omsorgstenester finn du nedanfor.

På NAV-kontoret kan du få slik hjelp:
Økonomisk sosialhjelp (PDF, 192 kB)

Kvalifiseringsprogram (PDF, 192 kB)

Økonomisk rådgjeving (PDF, 194 kB)

Råd og rettleiing (PDF, 185 kB)

Midlertidig butilbod – døgnovernatting (PDF, 166 kB)

Rusproblem (PDF, 188 kB)

 

Publisert av Ragnhild Aarflot Kalland. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 17.08.2016
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering