Motorferdsle i utmark

Kommunen har ansvar for at motorferdsle i utmark og vassdrag blir forvalta i samsvar med motorferdselloven og tilhørende regelverk.
Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikkje tillate med mindre anna følgjer av motorferdselloven eller med heimel i denne loven.

Kommunen har plikt til å handsame søknader om dispensasjon frå det generelle forbod mot motorferdsle i utmark og vassdrag, samt veilede søkjar i regelverket.

I Norge skal motorferdsel i utmark og vassdrag skje på ein slik måte at vi vernar om naturen og fremjar trivsel. Kommunen har ansvaret for at regelverket blir følgd.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering