Lokalmat og reiseliv i Hornindal

Hornindal har lange og sterke tradisjonar innan lokal matproduksjon. Frå gamalt av vart det bryggja og baka på dei fleste gardane i bygda, og i mange tilfelle var det lokale variantar som gjekk i arv frå generasjon til generasjon. Dette er tradisjonar og variasjonar som bør føljast opp og vidareutviklast.
Å gå frå hobby til kommersiell produksjon (tene pengar) blir ofte sett på som «litt farleg». Det kan vere greitt å gå saman med andre når ein skal ut på ukjende vegar, så ta gjerne kontakt med andre som du veit er i same situasjon.
Dei som ønskjer å vite meir om dette «farlege» kan få hjelp til dette gjennom to prosjekt som går no. 

Kort beskrivelse av prosjektet
Målet er å legge til rette og synleggjere lokalmat betre i samband med naturbaserte opplevingar. Dette skal igjen munne ut i ferdige pakkar der lokal mat er med å forsterke opplevingane i Nordfjord. Prosjektet omfattar å skape samarbeid mellom lokale matprodusentar og reiselivsbedrifter, samt informasjon og marknadsføring både mot turoperatørar og forbrukarar. 

Prosjektet omfattar :
• Skape møteplassar for lokale matprodusentar og reiselivsbedrifter
• Knytte opp lokal mat, der det er mogleg til attraksjonar, tema, kultur etc.
• Distribusjon av produkt gjennom ulike kanalar.
• Marknadsføring/PR knytt til lokal mat/reiseliv
• Alliansebygging mot diverse partar: Butikkar, overnattingsbedrifter, aktivitetstilbydarar, turoperatørar/incoming m.fl.
• Sikre at det er høg kvalitet på produkta som blir brukt. At aktørane utviklar, distribuerer og marknadsfører konkrete produkt mot prioriterte marknadssegment.
• Støtte opp om festivalar som Matamål og liknande.

Kontaktperson:
Beate Vik Hauge, Reisemål Stryn & Nordfjord
Tel. 57 87 40 51 (direkte) Mob. 907 86 563

 

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 27.02.2015
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering