Hornindal omsorgssenter

Hornindal omsorgssenter er ein sjukeheim med 24 pasientrom.

Omsorgssenteret er organisert i tre bugrupper.

  • Elvakroken har plass til 6 bebuarar og er ei skjerma eining.
  • B-gruppa har plass til 7 bebuarar.
  • Årestova har plass til 11 bebuarar.

 Det er mogleg å søke langtidsopphald, korttidsopphald, rehabiliteringsopphald og avlastningsopphald.

Det er også mogleg å søke om dag/nattopphald.

Omsorgsenteret har eige kjøkken i underetasjen.  

Tlf. 57879863 - einingsleiar omsorg Ragnhild Aarflot Kalland

Tlf. 57879860 - sentralbord

Søknad om opphald ved Hornindal Omsorgssenter vert vurdert og tildelt av inntaksnemnda i kommunen.
 

Søknadskjema er tilgjengeleg på heimesida, og ved Hornindal Omsorgssenter.
Meir informasjon får du ved å vende deg til einingsleiar Omsorg eller avdelingsleiar ved Hornindal omsorgssenter.

Hornindal Omsorgssenter
NamnTelefonEpost
Liv Langeland Muldsvor5787 9881liv.muldsvor@hornindal.kommune.no
Publisert av Ragnhild Aarflot Kalland. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 08.03.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering