Helsetenester i Hornindal

Kommunen sine helse- og velferdstenester finn du på Hornindal Helsehus og Hornindal Omsorgsenter.
Sosialtenesta er del av NAV-kontoret som er lokalisert i kommunehuset Smia.

Hornindal Omsorgssenter er ope alle kvardagar kl. 08.00 - 15.15 i perioden f.o.m 10. mai t.o.m 3. oktober og kl. 08.00 til 15.45 i perioden f.o.m 4. oktober t.o.m 9. mai. Telefon 5787 9860. Her får du svar på spørsmål knytt til helse- og velferdstenestene. Om ønskeleg vert det formidla kontakt med dei forskjellige tenesteområda.

Meir informasjon om helsetenestene finn du på lenkjene under.

Legevakt
Legetenesta
Helsestasjonen
Skulehelsetenesta
Miljøretta helsevern
Svangerskapsomsorg
Psykiatritenesta
Fysioterapitenesta
Kreftkoordinator, kreftomsorg og Lindrande behandling
Syn-/hørselskontakt
Hjelpemiddelkontakt
Frisklivssentralen (PDF, 431 kB)
Demensteam

Publisert av Ragnhild Aarflot Kalland. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 08.03.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Postboks 24, 6761 Hornindal
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: 47484987 Ordførar Stig Olav Lødemel

Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering